Archiwum autora: Danuta

Co to jest nieruchomość wspólna?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali ?Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali?. (Wyrok Sądu Najwyższego ? Izba Cywilna z dnia 2 grudnia 1998 r. I CKN 903/97: ?Współwłasnością właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właściciela nieruchomości objęte są tylko te części budynku i inne urządzenia, które ... Przeczytaj więcej »