Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Jakie czynności musi podjąć Właściciel aby dokonać podziału lokalu?

Właściciel lokalu musi złożyć wniosek do Wspólnoty Mieszkaniowej o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na podział lokalu na dwa odrębne lokale. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o własności lokali ?Połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.? Do dokonania podziału ... Przeczytaj więcej »

Sąsiad w godzinach nocnych hałasuje ? odgłosy przestawiania mebli, trzaski, rumor. Czynności te powtarzają się notorycznie pomimo próśb o zaprzestanie hałasowania. Co można zrobić?

1. Opisane zachowanie wypełnia znamiona wykroczenia z art. 51 Kodeksu wykroczeń: ?§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka ... Przeczytaj więcej »

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy ? Prawo budowlane). W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. ... Przeczytaj więcej »