Miesięczne archiwum: Grudzień 2014

Czy garaż stanowiący część budynku mieszkalnego, będący odrębną nieruchomością, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a w konsekwencji może podlegać odmiennemu reżimowi opodatkowania niż budynek mieszkalny?

Stanowisko Sądów i samych organów pobierających podatek jest bardzo rozbieżne, stąd w kwestii tej wypowiedział się Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r.  II FPS 4/2011: „W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ... Przeczytaj więcej »

Jak Wspólnota powinna zachować się aby zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości?

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z art. 30 ww. ustawy właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do budynku, oraz miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne, a dostęp taki jest nieodpłatny poza poborem energii oczywiście. Zawarcie takiej umowy jest więc obowiązkiem ... Przeczytaj więcej »

Czy potrzebna jest zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej w formie uchwały na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2011 r. II GSK 855/2010 Zgodę o której mowa w art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zgoda na sprzedaż alkoholu – przyp. K.S.), w pełni zasadnie uznać należy za czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 12.04.2006 roku ... Przeczytaj więcej »