Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Czy Zarządca Nieruchomości posiada kompetencje do podważania wniosków pokontrolnych z przeglądu instalacji gazowych, przewodów kominowych?

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy ?Prawo Budowlane? z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. ?Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (?) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)? Kontrole, o których mowa ... Przeczytaj więcej »