Miesięczne archiwum: Marzec 2015

Problem garaży rozwiązany?

Dowiedzieliśmy się, że garażowy problem przy głosowaniu uchwał ma rozwiązać nowelizacja ustawy o własności lokali. Wspólnoty mieszkaniowe w nowych blokach często mają ogromne trudności z podejmowaniem decyzji z powodu garażu. Sejmowa komisja infrastruktury zaproponowała rozwiązanie tego problemu. Sęk w tym, że podziemny garaż jest traktowany jak lokal, właściciele miejsc postojowych zaś, a czasem jest ich kilkuset, są jego współwłaścicielami. W ... Przeczytaj więcej »

Jakie są możliwości prawne nabycia działki na potrzeby drogi dojazdowej do garaży członków wspólnoty?

Droga dojazdowa do garaży współwłaścicieli nieruchomości biegnie przez działkę gruntu należącą do osoby trzeciej. Wspólnota Mieszkaniowa jest zainteresowana wykupem ww. działki gruntu. Wspólnota Mieszkaniowa jest podmiotem prawa cywilnego (ułomną osobą prawną). Jest to jednostka organizacyjna, której ustawa przyznała zdolność prawną. Powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia w danej nieruchomości lokalu, którego właścicielem jest inna osoba niż właściciel nieruchomości. Wspólnota ... Przeczytaj więcej »