Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

W jaki sposób należy dokonać zmiany sposobu zarządu, czy możliwa jest rezygnacja na piśmie obecnego zarządcy i w jakiej formie powinna być dokonana?

Przy Umowie sprzedaży pierwszego lokalu została zawarta umowa o powierzeniu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną Wspólnoty w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali. Po wyodrębnieniu kolejnych lokali został zgłoszony wniosek o zmianę sposobu. Wniosek ten został zgłoszony podczas zebrania Wspólnoty, które nie przewidywało w porządku obrad podjęcia takiej uchwały. Przepisy ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca ... Przeczytaj więcej »