Czy potrzebna jest zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej w formie uchwały na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 września 2011 r.
II GSK 855/2010

Zgodę o której mowa w art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zgoda na sprzedaż alkoholu – przyp. K.S.), w pełni zasadnie uznać należy za czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 12.04.2006 roku (wydanym w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 607/2004) ? sam brak sprzeciwu właścicieli mieszkań na sprzedaż napojów alkoholowych nie może być uznany za równoznaczny z wyrażeniem zgody na taką sprzedaż.
Dodatkowo uchwała powinna wskazywać rodzaj alkoholu (rodzaj alkoholi) – przy zgodzie zarządu tego również brak.
Właściciel lokalu użytkowego może skarżyć uchwałę, że współwłaściciele nadużywają swoich praw i bez uzasadnionego powodu odmawiają zgody ? należy więc w uchwale uzasadnić stanowisko Wspólnoty.

Pozdrawiamy, PROGRESLINE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>