Czy Zarządca Nieruchomości posiada kompetencje do podważania wniosków pokontrolnych z przeglądu instalacji gazowych, przewodów kominowych?

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy ?Prawo Budowlane? z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. ?Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (?) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)?

Kontrole, o których mowa powyżej, przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Żadna ustawa ani rozporządzenie nie zawiera wzoru protokołu, który sporządza się po zakończeniu kontroli, brak jest również obowiązku udziału przedstawiciela Zarządu czy Zarządcy Nieruchomości przy przeprowadzaniu takiej kontroli w lokalach mieszkalnych.

Reasumując, Zarząd/Zarządca Nieruchomości spełnił ciążący na nim obowiązek zlecenia wykonania przeglądu gazowego. Sporządzony protokół zawiera informację co wyników kontroli oraz został sporządzony przez osobę posiadającą wymagane przez ustawę uprawnienia zaś Zarząd ani Zarządca Nieruchomości Wspólnoty nie ma kompetencji do podważania wniosków pokontrolnych.

Pozdrawiamy, PROGRESLINE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>