Czy wspólnota mieszkaniowa wyraża zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu stanowiącym odrębną własność?

Co do zasady wspólnota mieszkaniowa nie ma zdolności do wyrażania zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu stanowiącym odrębną własność. Wyjątki są przewidziane w konkretnych ustawach np. ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18 ust. 6 pkt. 3 ustawy wymaga dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 21 marca 2002 r., II SA/Wr 975/99: ?Do zmiany sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego będącego wyłączną własnością wnioskodawcy nie jest wymagana zgoda właścicieli pozostałych lokali mieszkalnych. Zmiana ta bowiem nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu o jakiej mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 1994 r. Nr 85 poz. 388 ze zm.). Zgodnie z pkt 4 owego przepisu prawa czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu jest zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej. Za zmianę przeznaczenia, w rozumieniu wyżej powołanego przepisu, nie można uznać korzystania przez potencjalnych klientów z części wspólnej nieruchomości, jaką jest klatka schodowa budynku. Będzie to bowiem korzystanie zgodne z przeznaczeniem.?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 23 maja 2003 r. II SA/Ka 1825/2001: ?Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w razie zmiany sposobu użytkowania lokalu stanowiącego odrębną własność, wynika z tytułu prawnego do tego lokalu, a nie z uchwały wspólnoty mieszkaniowej, wyrażającej zgodę na zmianę sposobu użytkowania części wspólnej nieruchomości.?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>