Archiwum tagów: administrowanie nieruchomości łódź

Problem garaży rozwiązany?

Dowiedzieliśmy się, że garażowy problem przy głosowaniu uchwał ma rozwiązać nowelizacja ustawy o własności lokali. Wspólnoty mieszkaniowe w nowych blokach często mają ogromne trudności z podejmowaniem decyzji z powodu garażu. Sejmowa komisja infrastruktury zaproponowała rozwiązanie tego problemu. Sęk w tym, że podziemny garaż jest traktowany jak lokal, właściciele miejsc postojowych zaś, a czasem jest ich kilkuset, są jego współwłaścicielami. W ... Przeczytaj więcej »

Kto zwołuje zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

Zebranie właścicieli zwołuje zarząd Wspólnoty, ma taki obowiązek co najmniej jeden raz w roku w pierwszym kwartale. Zarząd ma obowiązek zwołać zebranie na wniosek właścicieli posiadających łącznie co najmniej 10% udziałów w nieruchomości wspólnej. W wypadku gdy zarząd nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli. Przeczytaj więcej »

Czy właściciela lokalu użytkowego można obciążać wyższą zaliczka na koszty zarządu?

Tak, ale tylko na podstawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej i na podstawie ustaleń, że dany lokal użytkowy generuje określone dodatkowe koszty. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14 marca 2008 r. I C 1188/2007 : ?Dodatkowe obciążenie właścicieli lokali użytkowych jest dopuszczalne, jeśli rzeczywiste większe koszty ich eksploatacji jednocześnie zwiększają koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. To zaś oznacza, że podjęcie uchwały, ... Przeczytaj więcej »