Archiwum tagów: administrowanie wspólnotą mieszkaniową

Czy potrzebna jest zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej w formie uchwały na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2011 r. II GSK 855/2010 Zgodę o której mowa w art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zgoda na sprzedaż alkoholu – przyp. K.S.), w pełni zasadnie uznać należy za czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 12.04.2006 roku ... Przeczytaj więcej »

Kiedy należy wykonywać okresowe przeglądy półroczne?

Zgodnie z Prawem Budowlanym Art. 62, p.3 okresowej kontroli półrocznej podlegają budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2. Osoba dokonująca kontroli powiadamia pisemnie właściwy organ o przeprowadzonej kontroli ?PINB. Prawo Budowlane Art. 62. [Rozwinięcie] 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, ... Przeczytaj więcej »