Archiwum tagów: zarządzanie nieruchomościami łódź

Jakie są możliwości prawne nabycia działki na potrzeby drogi dojazdowej do garaży członków wspólnoty?

Droga dojazdowa do garaży współwłaścicieli nieruchomości biegnie przez działkę gruntu należącą do osoby trzeciej. Wspólnota Mieszkaniowa jest zainteresowana wykupem ww. działki gruntu. Wspólnota Mieszkaniowa jest podmiotem prawa cywilnego (ułomną osobą prawną). Jest to jednostka organizacyjna, której ustawa przyznała zdolność prawną. Powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia w danej nieruchomości lokalu, którego właścicielem jest inna osoba niż właściciel nieruchomości. Wspólnota ... Przeczytaj więcej »